Strona główna
   Nowości i zapowiedzi
   Żywienie
   Dieta optymalna
   Prawo
   Legia Warszawa
   Dom i ogród
   Kuchnia
   Podręczniki i pomoce szkolne
   Inne książki
   Jak zamawiać
   Koszyk
   Kontakt
 

  Umieć żyć. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia lekcji wychowawczych w szkołach średnich

Hanna Traczyńska, Mieczysław Wojciechowski


Warszawa 2004
ISBN 83-87534-34-X

Dla szkół - atrakcyjne ceny!
Informacje pod adresem e-mail lub przez telefon.ilość cena: 35.00 PLN

 

Proponujemy Państwu książkę, która radykalnie rozwiązuje problem tematyki i formy prowadzenia lekcji wychowawczych w szkołach średnich.

Narastająca fala agresji i zachowań aspołecznych w szkołach zwróciła uwagę nauczycieli, wychowawców i władz oświatowych na potrzebę omawiania związanych z tym problemów na lekcjach wychowawczych. Po to, żeby je prowadzić, potrzebny jest pewien zasób wiedzy z zakresu psychologii. Nie było to uwzględnione w przypadku dotychczasowych propozycji wydawniczych w tej dziedzinie. Nie wszyscy nauczyciele potrafili, bez specjalistycznego przygotowania, skorzystać z zawartych w nich sugestii.

Książka „Umieć żyć” wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Przeznaczona jest zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Proponuje tematykę i formy prowadzenia lekcji wychowawczych w szkołach średnich, jej poszczególne podrozdziały mogą być wykorzystane jako podstawa dyskusji klasowej. Prowadzenie takiej dyskusji nie będzie wymagać, poza zapoznaniem się z treścią książki, dodatkowego, specjalistycznego przygotowania.

Jednocześnie jest to książka do czytania. Każdy zainteresowany przedstawianą w niej tematyką, nie tylko uczeń lub nauczyciel, może przeczytać ją od początku do końca, jak każdą inną ciekawą książkę popularnonaukową.

W sytuacji, gdy sprawy uczuć, emocji, przeżyć i problemów psychicznych człowieka nie znalazły dotąd należytego miejsca w systemie edukacji szkolnej, książka ma do spełnienia ogromną rolę w przełamaniu takiego podejścia. Wykazuje, że wiedza psychologiczna jest niezwykle potrzebna każdemu na co dzień, że pomaga lepiej radzić sobie w życiu, umiejętniej organizować własne działania i tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.

Podręcznik prezentuje to, co najważniejsze i najbardziej praktyczne we współczesnej psychologii. Zawarta w nim wiedza dotycząca funkcjonowania naszej psychiki i prawidłowości rządzących kontaktami między ludźmi wybrana została ze względu na jej wagę i znaczenie dla kształtowania niezbędnych w życiu postaw i umiejętności osobistych i społecznych. Dzięki tej wiedzy rośnie świadomość zachowań społecznych, funkcjonowania w społeczeństwie, wykształca się umiejętność wykorzystywania swojego naturalnego potencjału, unikania wielu drogo nas kosztujących błędów.

Książka stanowić może ponadto uzupełnienie dotychczas funkcjonujących programów wychowawczych i profilaktycznych, tworzyć ich solidny teoretyczny fundament.