Strona główna
   Nowości i zapowiedzi
   Żywienie
   Dieta optymalna
   Prawo
   Legia Warszawa
   Dom i ogród
   Kuchnia
   Podręczniki i pomoce szkolne
   Inne książki
   Jak zamawiać
   Koszyk
   Kontakt
 

  Kodeks pracy 2017

Stan prawny 2017 r.
Tadeusz Fijałkowski


ISBN 978-83-87534-84-4
Warszawa 2017
stron 564
20,4 x 13,5 cm
oprawa miękka

ilość cena: 100.00 PLN

 

Kodeks pracy jest, obok kodeksu drogowego, najczęściej czytanym zbiorem zasad prawnych. Zawarte w nim regulacje dotyczą wszystkich pracujących, zarówno pracobiorców, jak i pracodawców.

Jak przygotować się do zmian przepisów prawa pracy i ZUS w 2017 r., m.in.:
zawierania umów terminowych; wypowiadania umów na czas określony;
udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem; oskładkowania umów zlecenia;
dokumentowania nieobecności w pracy z powodu choroby, tzw. e-zwolnień.

Zmiany w przepisach kodeksu pracy

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 910) wprowadza się następujące zmiany:
umowę o pracę zawiera się na piœśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piœśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków;
pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy; pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy;
nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2016 r.

Najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące uprawnień rodzicielskich oraz wypowiadania umów terminowych.

To już 45. opracowany przeze mnie kodeks pracy. Jak zwykle starałem się, by był on jak najpełniejszy, jak najbardziej aktualny i w miarę możliwości jak najbardziej przystępny dla szerokiej rzeszy użytkowników. W dobie kryzysu wiele osób utraci pracę, wiele będzie ją zmieniać. W takiej sytuacji dobrze jest wiedzieć, co nam się zgodnie z prawem należy, a do czego jesteśmy zobowiązani. Mam nadzieję, że książka ta pomoże Państwu w życiu zawodowym i przyczyni się do wielu w nim sukcesów.

AUTOR