Język
Dostawa do
/ {{destination.currency.short}}

{{destination.currency.name}} ({{destination.currency.short}})

Regulamin


1. Ogólne warunki

 1. Sprzedaż książek w sklepie internetowym dostępnym pod adresem wgp.com.pl prowadzi:

  Wydawnictwo WGP
  Stępińska 36/46 lok 63
  00-739 Warszawa
  NIP: 1130008791
  REGON: 012613800
  Tel./fax: (22) 851 60 32
  Mail: wgp@wgp.com.pl
  zwane dalej Wydawnictwem.

 2. Informacje o książkach prezentowanych pod adresem wgp.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

2. Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej wgp.com.pl.

 2. Kupujący wybiera książki i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie. Po zatwierdzeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia.

 3. Jeżeli produkt nie jest dostępny z powodu wyczerpanego nakładu Wydawnictwo poinformuje o tym Kupującego. Wydawnictwo ma w takim przypadku prawo do anulowania zamówienia, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Wydawnictwo dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 4. Zamówienia realizowane są w ciągu 7 dni roboczych (w tym terminie książki opuszczają biuro Wydawnictwa, dalej czas dostawy zależy od poczty).

3. Ceny książek

 1. Informacja o cenie podana przy danej książce jest wyrażona walucie zależnej od aktualnie wybranej strefy dostawy. Przy wysyłce realizowanej na terenie Polski jest to polski złoty (PLN), przy wysyłce do krajów należących do Unii Europejskiej – EURO (EUR), natomiast przy wysyłce do krajów spoza Unii – dolar amerykański (USD).

 2. Ceny zawierają podatek VAT.

 3. Ceny zawierają opłaty pocztowe.

4. Formy płatności

 1. Wydawnictwo oferuje formy płatności zależne od aktualnie wybranej strefy dostawy:

  Wysyłka na terenie Polski:

  • Płatność elektroniczna realizowana przez operatora płatności Paypal (kartą płatniczą – lub środkami dostępnymi na koncie Paypal). Wpłata zostaje zaksięgowana automatycznie, bezpośrednio po jej dokonaniu.
  • Płatność elektroniczna (przelewem lub kartą płatniczą) – realizowana przez operatora płatności PayU. Wpłata zostaje zaksięgowana automatycznie, bezpośrednio po jej dokonaniu.
  • Płatność przy odbiorze

  Wysyłka do krajów Unii Europejskiej:

  • Płatność elektroniczna realizowana przez operatora płatności Paypal (kartą płatniczą – lub środkami dostępnymi na koncie Paypal). Wpłata zostaje zaksięgowana automatycznie, bezpośrednio po jej dokonaniu.

  Wysyłka do krajów spoza Unii Europejskiej:

  • Płatność elektroniczna realizowana przez operatora płatności Paypal (kartą płatniczą – lub środkami dostępnymi na koncie Paypal). Wpłata zostaje zaksięgowana automatycznie, bezpośrednio po jej dokonaniu.

5. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

 1. Kupujący może w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. By odstąpić od umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą tradycyjnej poczty, faxu lub e-maila. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest tutaj. Produkty objęte umową należy odesłać na adres Wydawcy nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Uprawnienie powyższe przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

 4. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

 6. Wydawnictwo jest obowiązane do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu.

 7. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie, wraz ze wskazaniem numeru zamówienia lub numeru faktury, przyczyn reklamacji oraz żądaniem usunięcia wady, wymiany na rzecz wolną od wad, obniżenia ceny lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Kupujący ponosi koszty zwrotu produktu. Wydawnictwo nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 9. Odesłany produkt nie może nosić śladów użytkowania, które wykraczają poza korzystanie z niego w celu stwierdzenia charakteru i cech produktu.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych kupujących (dalej: „administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest sprzedawca – Wydawnictwo WGP, Stępińska 36/46 lok 63, 00-739 Warszawa.

 2. Dane osobowe kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w regulaminie.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez sprzedającego lub podmioty realizujące usługi dla sprzedającego, poddane tym samym zobowiązaniom co sprzedający, zgodnie z Polityką Prywatności.

 4. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

 5. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe kupującego w celach marketingowych jedynie za jego uprzednią zgodą wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Sprzedający może udostępnić takie dane osobowe osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą kupującego wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.

 8. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 9. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących kupującego narusza przepisy RODO.

 10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony sklepu akceptujesz, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają wydawnictwu świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez sprzedającego na stronie sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności.

Darmowa dostawa

Szybkie płatności elektroniczne

Wysyłka za granicę

33
lat na rynku wydawniczym